Actieplan 2019

Action plan 2019

patiënten betrekken

In het eerste jaar streeft NOCSO ernaar om:

Patiënten betrekken

In 2019 verricht NOCSO focusgroepen met ouderen die acuut ziek zijn geweest en hun mantelzorgers over hun ervaringen en wensen. Dit wordt gevolgd door een landelijke enquête onder ouderen.

Professionals samenbrengen

In 2019 kan iedereen die geïnteresseerd is zich aanmelden om betrokken te worden bij de activiteiten van het NOCSO.In 2019 gaat NOCSO actief in gesprek met individuen en organisaties om samen de zorg voor acuut zieke ouderen te verbeteren.

Onderzoek opzetten en uitvoeren

In 2019 stelt NOCSO een “nationale wetenschapsagenda spoedzorg voor ouderen” op. Hiervoor wordt via de website een landelijke uitvraag gedaan van vragen die leven bij patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers, zorgverzekeraars. Die vragen worden door dezelfde respondenten vervolgens geprioriteerd.

Betrouwbare cijfers leveren

In 2019 levert NOCSO relevante en betrouwbare cijfers aan door analyse van bestaande observationele studies.

Trainen en opleiden

In 2019 stelt NOCSO een scholingsplan op voor verschillende professionals in de spoedzorg voor ouderen.

Nieuws

Oproep deelname opstellen Nationale Kennisagenda Spoedzorg: help met prioriteren

Na onze oproep van 2 maanden geleden om vragen aan te leveren met betrekking tot het verbeteren van de spoedzorg voor ouderen, zijn we ondertussen bij de volgende fase van het opstellen van de Nationale Kennisagenda Spoedzorg voor Ouderen beland. Na een grondige...

Wie zijn wij