actieplan 2019

patiënten betrekken

actieplan 2019

patiënten betrekken

In het eerste jaar na oprichting wil NOCSO de volgende acties uitvoeren:

patiënten betrekken

In 2019 verricht NOCSO focusgroepen met ouderen die acuut ziek zijn geweest en hun mantelzorgers over hun ervaringen en wensen. Dit wordt gevolgd door een landelijke enquête onder ouderen.

professionals samenbrengen

In 2019 kan iedereen die geïnteresseerd is zich aanmelden om betrokken te worden bij de activiteiten van het NOCSO.
In 2019 gaat NOCSO actief in gesprek met individuen en organisaties om samen de zorg voor acuut zieke ouderen te verbeteren.

onderzoek opzetten en uitvoeren

In 2019 stelt NOCSO een “nationale wetenschapsagenda spoedzorg voor ouderen” op. Hiervoor wordt via de website een landelijke uitvraag gedaan van vragen die leven bij patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers, zorgverzekeraars. Die vragen worden door dezelfde respondenten vervolgens geprioriteerd.

betrouwbare cijfers leveren

In 2019 levert NOCSO relevante en betrouwbare cijfers aan door analyse van bestaande observationele studies.

onderwijs en opleiden

In 2019 stelt NOCSO een scholingsplan op voor verschillende professionals in de spoedzorg voor ouderen.

nieuws

Symposium 2018

Wetenschappers en ouderen slaan handen ineen voor betere spoedzorgEr komen steeds meer oudere patiënten naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit leidt ieder jaar in de winter tijdens de griepgolf tot grote organisatorische uitdagingen voor zorginstellingen. Maar spoedzorg...

wie zijn wij