Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 Kennisagenda | nocso
Selecteer een pagina
Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Projecten | Kennisagenda

Kennisagenda Spoedzorg voor Ouderen

De Kennisagenda Spoedzorg voor Ouderen is in navolging van het NOCSO actieplan 2019. Om deze kennisagenda op te stellen zullen de volgende drie fasen doorlopen worden:

  1. Fase 1: Door middel van een online enquête zullen zoveel mogelijk potentiële onderzoeksvragen verzameld worden.
  2. Fase 2: Alle ingestuurde vragen worden gecategoriseerd en gecontroleerd op basis van kwaliteit, noodzaak en op aanwezigheid van gelijksoortige vragen.
  3. Fase 3: In deze fase zullen alle overgebleven vragen uit fase 2 geprioriteerd worden. Een tweede online enquête zal worden uitgezet met het doel om de selectie van vragen uit fase 2 te laten prioriteren door de deelnemers van fase 1.

Na het uitgebreid screenen van de vele aangeleverde onderzoeksvragen van fase 1, zijn we ondertussen bij fase 3 aangekomen.  Hieronder vindt u de lijst met alle overgebleven onderzoeksvragen. In deze derde ronde kunt u helpen met het prioriteren van deze vragen door de volgende vraag per onderzoeksvraag uit deze lijst te beantwoorden:

Wanneer u stilstaat bij uw rol binnen de spoedzorg voor ouderen, hoe belangrijk vindt u deze onderzoeksvraag?

Voorzie elke onderzoeksvraag van een individuele score door gebruik te maken van de blauwe slider onder de desbetreffende onderzoeksvraag; geef een score van 0 (helemaal niet belangrijk) tot 100 (heel erg belangrijk). De deadline voor deelname aan deze enquête is woensdag 7 augustus 2019. Na het sluiten van de enquête zullen alle gegeven scores worden opgeteld en per vraag de gemiddelde score worden berekend. De  10 onderzoeksvragen met de hoogste gemiddelde score zullen worden opgenomen in de top-10 van de Kennisagenda Spoedzorg voor Ouderen.

Voordat u begint met het scoren van de onderzoeksvragen, verzoeken wij u hieronder de volgende persoonlijke gegevens in te vullen: e-mailadres, leeftijd, geslacht en uw rol/professie binnen de spoedzorg keten. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en uw e-mailadres zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Gezien het verstrijken van de deadline voor deze tweede enquête van de Kennisagenda Spoedzorg voor Ouderen, is het helaas niet meer mogelijk om deel te nemen.

 

Projects | Research Agenda

Research Agenda Emergency Care for Older People

The Knowledge Agenda Emergency Care for the Elderly is one of the projects mentioned in the action plan 2019. For composing this knowledge agenda the following three phases will be passed: 

  1. Phase 1: Through an online survey as many potential research questions as possible will be collected. 
  2. Phase 2: All submissions from phase 1 will be categorized and checked for quality, relevance, and duplications.
  3. Phase 3: All remaining questions following the selection procedure in phase 2 will be prioritized. A second online survey will be published on the NOCSO website directed to the participants of phase 1 asking them to prioritize those remaining questions. 

 

After extensive screening of all received inputs following the first survey from phase 1, it’s time to start with phase 3. Below you will find a list of all remaining inputs. In this third phase, you can help to prioritise by answering the following question for each research question:

 

When reflecting on your role within the emergency care for older people, how important do you find this research question?

 

Please give all questions your individual score by sliding the blue button over the slider, giving it a score from 0 (not important) to 100 (very important). The dead-line for the questionnaire is Friday July 12th 2019. Subsequently, we will then calculate which questions has the highest average score and thus compile the prioritised top-10 for the National Research Agenda Emergency Care for Older People.

 

Before starting, please leave some information about yourself: mail-address, age, gender, and profession. Your inputs will only be used for compiling the Research Agenda, we will not pass the data on to third parties, we will not use your mail address for any other purpose.

Gezien het verstrijken van de deadline voor deze tweede enquête van de Kennisagenda Spoedzorg voor Ouderen, is het helaas niet meer mogelijk om deel te nemen.